• Bagnanti (copia Bouguereau), olio
  572 0 0
 • copia Bouguereau, olio
  589 0 0
 • Moravia, olio
  557 0 0
 • Parrot, olio
  665 0 0
 • Tramonto a Roma, olio
  528 1 0